torsdag, juni 29, 2006

Talkshoe podcast via telefonTalkshoe.com  er eksempel på hvordan man kan kombinere podcast og telefon. Det går i sin enkelthed ud på at man oprettet et telefonmøde eller en talkcast som de kalder det omkring et eller andet emne - samtalen  bliver så  automastisk optaget og publiseret som en podcast.

Moderatoren styrer samtalen ved at kunne mute og unmute telefoner osv.

I øjeblikket er det et rigtigt US telefonummer man skal ringe ind til, men det fremgår af faqen at de arbejder på at lave en VOIP version, så man kan ringe ind via eks skype.

Jeg synes ideen er rigtig god - gør det nemmere for "ikke teknikere" at publisere samtaler og diskussioner som podcast.

Tror med sådan en teknologi kan selv min mor lave podcast.

-Thomas elton

technorati tags:,


Comments: Send en kommentar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?