fredag, december 09, 2005

del.icio.us opkøbt af Yahoo

del.icio.us der er en af de mest populære bookmark og taggings service er blevet opkøbt af yahoo.

"Together we'll continue to improve how people discover, remember andshare on the Internet, with a big emphasis on the power of community. excited to be working with the Yahoo! Search team - theydefinitely get social systems and their potential to change the web.(We're also excited to be joining our fraternal twin Flickr!)".
Se kommentaren her fra delicious blog

Det giver ret stor mening at det er yahoo der opkøber delicious.

Med opkøbet forsætter yahoo sin web 2.0 strategi, og ingen tvivl om at en integration med my yahoo kan give et ordentlig boost til begge services.
Og med Flickr som '3. kort' har yahoo en meget stærk web 2.0 hånd.

Måske for Jens poder (red kollaborative) sin yahoo 2.0 integration i Flock hurtigere end vi havde håbet på ....

- Thomas Elton


Comments: Send en kommentar<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?